Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos vaikų socializacijos stovykla ,,Vasaros vėjas“

Stoniškių pagrindinė mokykla 2018 metų birželio 29,30, liepos 1,2 dienomis vykdė vaikų socializacijos projektą ,,Vasaros vėjas“. Vasaros stovykla vyko Stoniškių seniūnijoje, Lazdėnų kaime. Stovyklos veiklas padėjo organizuoti ir pravesti Vokietijos ,,ROYAL RANGEL“ organizacijos ir Stoniškių bendruomenės nariai. Stovykla vyko kerurias dienas. Projekto tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes vasaros atostogų metu, užtikrinant vaikams ir jaunimui aktyvų ir turiningą vasaros poilsį, ugdant vaikų socialines kompetencijas per menines, sportines ir saviraiškos veiklas. Stovyklos metu visi dalyviai užsiėmė kūrybiškumą skatinančia veikla: vaidino, gamino rankdarbius, dainavo, sportavo, žaidė žaidimus. Per veiklas buvo skatinamas mokinių kūrybiškumas, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Mokiniai turiningai praleido laisvalaikį saugioje aplinkoje, pasisiemė gerų emocijų, vyresnieji mokiniai tapo mažesniųjų mokinių globėjais. Kryptingai organizuotas mokinių vasaros poilsis, padėjo mokiniams pozityviai keistis.

Socialinė pedagogė Laima Bagdonienė

…o mes linksminamės taip…:)

Vasara, vasara 🙂

Žalią žalią rūbą
Vasara dėvės,
Debesėliai skuba
Beržui plaut žievės.

Saulės paukščiai lesa
Iš delnų smagiai,
Vasarėlei kasą
Supina rugiai.
(K. Fedaravičius)

Pradinių klasių integruotos veiklos diena. Susipažinome su milžinišku dinozauru, pačiupinėjome jo dantis, dainavom, skaičiavom, pačių keptų dešrelių ragavom… 🙂 Linksma buvo, nieko netrūko… Ačiū idėjos autorėms mokytojai Sandrai, Tagio ir Denio mamytei Gintarei, pavaduotojai Jolitai, mokytojoms Daliai, Vidai, Marijai, Rūtai, šaunioms vaikučių mamytėms 🙂 Smagu, kai visi kartu  :).

Teatralizuotas edukacinis renginys ,,Knygnešių keliais – 2018“

Gegužės 8 d. gausus būrys jaunimo iš Pagėgių savivaldybės, Šilutės, Tauragės, Jurbarko rajonų bendrojo ugdymo mokyklų susirinko ant Rambyno kalno paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Teatralizuotame žaidime ,,Knygnešių keliais – 2018“ dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai drauge su lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąja mokytoja Rasa Klymantiene ir istorijos mokytoju Rimu Vitkausku. Turėjome unikalią galimybę patirti tikrų knygnešių išgyvenimų: gabenti lietuvišką spaudą slapstantis nuo mus persekiojusių žandarų, sėkmingai pereiti pasienio postą. Tie, kuriems nepavyko ,,praslysti‘‘ pro skvarbias pareigūnų akis, turėjo iškęsti žeminančias apklausas ir kratas. Negailestingiems pareigūnams talkino ir knygnešius ,,kratė“ Pagėgių jaunieji ugniagesiai – šauliai bei jų vadas Alvydas Mikašauskas.
Renginio pabaigoje dalyvius džiugino Tauragės kultūros centro folkloro ansamblio ,,Jūrupė“ pasirodymas, VSAT Pagėgių rinktinės kinologai demonstravo tarnybinių šunų dresūros ypatumus, o Martyno Jankaus muziejaus darbuotojai visus išalkusius kvietė vaišintis šiltu plovu. Nė vienas nesiskundėme karšta diena, tik džiaugėmės, jog galėjome nors truputį patirti tai, ką patyrė mūsų knygnešiai.

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Rasa Klymantienė

,,Gražiausias žiedas – mama“

Šioje galerijoje yra 20 nuotraukų.

Dažnai mes nerandame žodžių ir nemokame pasakyti mamai, kaip ją mylime. Nesugebame gražiai padėkoti už jos meilę, rūpesčius ir pasiaukojimą. Nepaklausiame mamos, kaip ji jaučiasi, ko liūdi…

Daugiau galerijų | Komentarai įrašui ,,Gražiausias žiedas – mama“ yra išjungti

Išvažiuojamoji integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamoka ,,Lietuvninkų buitis“ Hugo Šojaus muziejuje

Balandžio 12 d. Stoniškių pagrindinės mokyklos 8 ir 9 klasių mokiniai, lydimi vyresniosios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Rasos Klymantienės ir vyresniojo istorijos mokytojo Rimo Vitkausko, vyko į Šilutės Hugo Šojaus muziejų.
Gidė mums pristatė Hugo Šojaus rūpestingai surinktą etnografinę kolekciją: didelę senovinę spintą, prikrautą senoviškų moteriškų ir vyriškų drabužių, originalų nuotakos vainiką su kuodu ir daug įvairių moterų ir merginų galvos puošmenų, vestuvininkų trišakį papuošalą, ypatingą vyrišką ausinę kepurę, žalius ir margaspalvius sijonus, marginius apsiaustus be rankovių, įvairius diržus prie marginių vyriškų ir moteriškų drabužių, vyriškas ir moteriškas rudines, skaras ir skepetaites, gražiausius ornamentų raštus, kuriais galvas senovėje raišiojo, prijuostes, kojines, nagines ir kita. Taip pat gausioje H. Šojaus surinktoje kolekcijoje buvę baldų, įvairių buityje naudotų rakandų, darbo įrankių, moterų bei vyrų drabužių, audeklų ir audinių rinkinių, aprangos detalių, apšvietimo prietaisų… Šilutės Hugo Šojaus muziejus didžiuojasi išsaugotais tik Mažajai Lietuvai būdingais kaltiniais bei mediniais mergvakario sietynais, unikaliomis šimtaraštėmis ir tekstinėmis juostelėmis, tik šio krašto moterų kostiumo gražiausia dalimi – delmonais, darbo įrankiais, baldais, tekstilės darbais ir dar daug kitų etnografinių daiktų, kurie kuo puikiausiai atspindi lietuvininkų etninės kultūros tradicijas ir jų gyvensenos ypatumus. Kai apžvelgėme etnografinę kolekciją, gidė mums pristatė lietuvininkų indų ekspoziciją. Tai buvo rytų Prūsijos teritorijoje nuo seniausių laikų naudoti degto molio indai.

Grįždami namo dar ilgai aptarinėjome lietuvininkų naudojamus daiktus, kultūrą, Hugo Šojaus gyvenimą, matytas kolekcijas ir dalinomės įspūdžiais. Ši pamoka tuo dar nesibaigė, nes gavome užduotis, kurias turėsime atlikti namuose.
Šioje netradicinėje pamokoje turėjome galimybę pasitikrinti jau turimas žinias bei įgyti naujų.

8 klasės mokinė Andra Tumaitė

STONIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIAI TARPTAUTINIAME KNYGŲ SKIRTUKŲ MAINŲ PROJEKTE

Antrus metus iš eilės Stoniškių pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Šiais mokslo metais sudalyvauti buvo pakviesti ir Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai. Šiame projekte dalyvavo 35 ( 2 – 4) klasių mokiniai.
Mokinių pagaminti knygų skirtukai iškeliavo į Maskvą bei Kroatiją. Vaikai labai apsidžiaugė, kai knygų skirtukai iš tų šalių pasiekė mūsų mokyklą.
Knygų skirtukų mainų projektas yra paprastas, įdomus būdas dalintis skaitymo malonumu ir susirasti naujų draugų naudojantis mokyklų bibliotekomis visame pasaulyje.
Dalyvaudami tokiame projekte mokiniai turi galimybę, bendrauti, bendradarbiauti, susipažinti su tos šalies kalba, kultūra, tradicijomis.

Bibliotekininkė Gitana Baužaitė

Išvažiuojamoji lietuvių kalbos ir literatūros pamoka netradicinėje aplinkoje

Kovo 7 dieną lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Klymantienė vedė netradicinę lietuvių kalbos ir literatūros pamoką ,,Knygos sandara ir jos raida“ Martyno Jankaus muziejuje.
Pamoka 6 klasės mokiniams prasidėjo knygrišio dirbtuvėje. Muziejininkė Laima Žemgulienė supažindino mokinius su senaisiais knygrišio įrankiais, su kodeksinės knygos sandaros terminija. Mokiniai sužinojo, kaip ir iš ko buvo gaminami viršeliai, kaip dekoruojami priešlapiai, kada atsirado puslapių numeracija, kodėl prie knygos buvo segama grandinė, pamatė, kaip rišamos knygos. Mokiniai galėjo patys įrišti vieno lanko knygelę ir ją dekoruoti.
Pamokos netradicinėje aplinkoje praplečia mokinių akiratį, griauna sustabarėjusios pamokos standartus, mokytojas gali įdomiau pateikti mokomąją medžiagą, o mokiniai įsitikina, kad galima mokytis kitaip.
Vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Klymantienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamoka ,,Aš esu žmogus iš Lietuvos“

Kovo 9 dieną vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamoka ,,Aš esu žmogus iš Lietuvos“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Pamoką vedė lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Rasa Klymantienė ir istorijos mokytojas Rimas Vitkauskas.
Mokiniai galėjo parodyti savo lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos žinias. Vieniems sekėsi geriau, kitiems – silpniau.
Tokia tarpdalykinė integracija didina mokinių mokymosi motyvaciją, pamokos efektyvumą, skatina bendrauti ir bendradarbiauti.

Vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Klymantienė

Lietuvos gimtadienis Stoniškių pagrindinėje mokykloje

Šioje galerijoje yra 45 nuotraukos.

Rytas mokykloje prasidėjo pilietiškumo pamoka. Antros klasės mokinukai, kartu su mokytoja lankė socialinius partnerius, uždegė atminimo žvakeles prie paminklų skirtų tremtiniams ir už Lietuvos laisvę kovojusiems partizanams. Taip pat žvakelę uždegė ir prie ,,Santaros” Stelos. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį … Skaityti toliau

Daugiau galerijų | Komentarai įrašui Lietuvos gimtadienis Stoniškių pagrindinėje mokykloje yra išjungti

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir dailės pamoka ,,Astridos Lindgren gyvenimas ir kūryba“, skirta Astridos Lindgren 110 metų jubiliejui

Sausio 19 dieną 7 klasės mokiniams vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir dailės pamoka ,,Astridos Lindgren gyvenimas ir kūryba“, kurią vedė vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Rasa Klymantienė ir dailės mokytoja metodininkė Liucija Bungardienė. Mokiniai susipažino su rašytojos įdomesniais gyvenimo momentais, pristatė jos knygas, raiškiai skaitė pasirinktas ištraukas, aptarė knygų veikėjus, piešė iliustracijas, rašė laiškus knygų veikėjams. Tokia tarpdalykinė integracija didina mokinių mokymosi motyvaciją, pamokos efektyvumą, skatina bendrauti ir bendradarbiauti, lavina vaizduotę, estetinį grožį ir kūrybiškumą….

Vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Klymantienė